Kepada semua sahabat, di sini diberikan Nama Kursus dan Kod Subjek untuk perhatian sahabat bagi pendaftaran sem 2 sesi 08/09

SUBJEK WAJIB BAGI SEMUA

+ PENGAJARAN MIKRO BAHASA ARAB ( IXEB 4102)
+ PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA ( IXEB 4105)
+ MIKRO AL-QURAN (IXEB 4105 )
+ KEPIMPINAN DIRI & ORGANISASI ( PDET 4101 )
+ SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN ( PAET 4101 )

+ PILIHAN :
+ SEK BERKESAN DARI PERSPEKTIF ISLAM ( IXEB 4302 )
+ MULTIMEDIA DALAM PEN ISLAM ( IXEB 4301 )

SUBJEK ELEKTIF FAKULTI PENDIDIKAN

+ PENDIDIKAN GLOBAL ( PAEX 2302 )
+ KECERGASAN FIZIKAL ( PDEX 2301 )
+ PEN KANAK2 KEPERLUAN KHAS ( PPEX 2302 )
+ KEM BERFIKIR KREATIF & KRITIS ( PPEX 1302 )

SUBJEK ELEKIF YANG DITAWARKAN DI AI

+ PENGUCAPAN DAKWAH ( IDEU 1303 )
+ KOMUNIKASI MASJID ( IDEU 2310 )
+ MEDIA CETAK DAKWAH ( IDEU 2312 )
+ DAKWAH DAN RETORIK ( IDEU 3315 )
+ FIQH KEPENGGUNAAN ( IFEH 3314 , IFEH 3103 )
+ PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASI DR PERSPEKTIF ISLAM ( IPEM 1301 )
+ ASAS PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM ( ( IPEM 1302 )

SUBJEK BAGI PELAJAR PI

+ AL-TAUHID ( IAEU 1104 )
+ AL-NUBUWWAH WAR RISALAH ( IAEU 1105 )
+ FIQH MAWARITH ( IFEH 3104 )
+ TARTIL AL-QURAN ( IQEU 3317 )
+ NAZARIYAH HUKUM ( IXEH 1105 , IFEM 1103 )
+ FIQH AL-IBADAH ( IXEH 2101 )
+ FIQH AL-MUAMALAT ( IXEH 2102 , IFEM 1102 )
+ FIQH AL-USRAH ( IXEH 2104 )
+ FIQH AL-JINAYAT ( IXEH 2105, IFEH 2105, IUEL 2102 )
+ QAWAID TAFSIR ( IXEH 2108, IFEM 2102 )

SUBJEK KO-KURIKULUM YANG DITAWARKAN

+ KHIDMAT KEMASYARAKATAN ( GNEK 1002)
+ BIMBINGAN KERJAYA ( GNEK 1011 )
+ BIMBINGAN RAKAN SEBAYA ( GNEK 1012 )
+ PENERBITAN MAJALAH ( GNEK 1018 )
+ PENGARANGAN LAMAN WEB ( GNEK 1029 )
+ PENGURUSAN ACARA ( GNEK 1033 )
+ PEMUDAHCARA ( GNEK 1034 )
+ ASAS FOTOGRAFI ( GNEK 1043 )
+ ASAS PROTOKOL & IMEJ DIRI ( GNEK 1044 )
+ TEKNIK TEMUDUGA ( GNEK 1045 )
+ KEMAHIRAN BERORGANISASI ( GNEK 1047 )
+ KEUSAHAWANAN ( GNEK 1048 )
+ MEMBINA KARISMA ( GNEK 1050 )

KEPADA SESIAPA YANG MENGHADAPI MASALAH BERKAITAN PENDAFTARAN SUBJEK, BOLEH HUBUNGI :
- ZULKHAIRI ( 012-9588264 , 013-2966405 )
- SAFINATUN ( 013-2042604 )
- KAM ( 013-7044363 )

SEBARANG MALUMAT TAMBAHAN DAN INFO TERKINI AKAN DISALURKAN KEPADA SEMUA SAHABAT DENGAN SECEPAT MUNGKIN